ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بجنورد

1- شماره ثبت:

2- تاريخ تشكيل مجمع موسس:27/6/1393

3- تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:

4-  تعداد تشكل هاي تحت پوشش فعلي:25

5- سرمايه اوليه:16311 میلیون ریال

6-  سرمایه فعلی : 22253.69 میلیون ریال 

7- اعضائ هيات مديره وبازرس:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام تشکل

آدرس / تلفن/ Email

1

پیام ثروتی

مدير عامل

-

آدرس:

بجنورد-نبش میدان دولت- باغ کشاورزی

کدپستی:9414938967

تلفن: 32727997-058

فکس:32727998

2

اسماعیل محمودآبادی

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

3

حسینعلی حصاری

نایب رئیس

سهامدار حقیقی

4

محمد محمدی

عضو

سهامدار حقیقی

5

سیدهاشم سیدی

عضو

سهامدار حقیقی

 

6

محمدتقی بهادری

عضو

سهامدار حقیقی

 

7

سیدعلی ارکانی فر

بازرس

سهامدار حقیقی

 

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی