ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان مانه و سملقان ‏

1- شماره ثبت:

2- تاريخ تشكيل مجمع موسس:13/12/1393

3-  تعداد تشكل هاي تحت پوشش:3

4- سرمايه اوليه: 10450  میلیون ریال

5اعضائ هيات مديره وبازرس:

 

صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان مانه و سملقان

(تاريخ مجمع موسس 93/12/13)

نام و نام خانوادگي

سمت

نام تشكل

آدرس و تلفن

حسین الهامی پور

مدير عامل

-

 

محسن نظام دوست

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

058-32926261

میرزا حسین عمرانی

نائب رئيس هیئت مدیره

سهامدار حقیقی

شهرستان مانه و سملقان-خیابان شهید باهنر-مدیریت جهاد کشاورزی

محمودرضا الهامی

عضو

سهامدار حقیقی

058-32926606

یوسف وحدانی

عضو

سهامدار حقیقی

 

حسینعلی عباسی

عضو

سهامدار حقیقی

کد پستی:9541994799

سید هادی منفرد

بازرس

سهامدار حقیقی

email:از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی