ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان مانه و سملقان ‏

1- شماره ثبت:

2- تاريخ تشكيل مجمع موسس:13/12/1393

4-  تعداد تشكل هاي تحت پوشش:3

5- سرمايه اوليه: 10450  میلیون ریال

6-  سرمایه فعلی : 10450.47 میلیون ریال 

7اعضائ هيات مديره وبازرس:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام تشکل

آدرس / تلفن/ Email

1

حسین الهامی پور

مدير عامل

-

آدرس:

ایمیل :از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

 

 

 

2

محسن نظام دوست

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

3

سیدکاوه اسداله زاده

نایب رئیس

سهامدار حقیقی

4

محمودرضا الهامی

 منشی - عضو

سهامدار حقیقی

5

حسینعلی عباسی

عضو

سهامدار حقیقی

 

6

میرزاحسین عمرانی

عضو

سهامدار حقیقی

 

7

محمد شجاعی

بازرس

سهامدار حقیقی

 

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی