آغاز استقرار فاز نخست نظام جامع فناوری اطلاعات در صندوق زنبورداری

مدیر برنامه ریزی و تجهیز منابع شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت: استقرار بخش واریز اسناد حسابداری مالی نظام جامع فناوری اطلاعات در صندوق های حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور آغاز شد. 

 

 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ علی قاسمی، مدیر برنامه ریزی و تجهیز منابع شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت: با توجه به شروع پروژه طراحی، استقرار و پیاده سازی نظام جامع فناوری اطلاعات در شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، هم اکنون فاز نخست پروژه که مربوط به بخش واریز اسناد حسابداری مالی بود، کلید زده شد.

وی افزود: فاز نخست این پروژه در صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور آغاز شد و آموزش مقدماتی در روز دوشنبه 17 اسفندماه انجام پذیرفت .

مدیر برنامه ریزی و تجهیز منابع شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تصریح کرد: این آموزش با حضور نماینده شرکت مادرتخصصی، کارشناسان شرکت گسترش فناوری های نوین کشاورز، مدیرعامل و مسئول مالی صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور انجام شد و هم اکنون امکان درج سند در نرم افزار جدید در این صندوق امکان پذیر شده است.                      

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی