در صورت تخصیص اعتبار، سه صندوق شهرستانی در استان کهگیلویه و بویر احمد تشکیل می شود

در جلسه مشترك معاون فرماندار شهرستان ده دشت استان کهگیلویه و بویر احمدبا رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شركت مادرتخصصي و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویر احمد مقرر شد در صورت تخصیص اعتبار از محل سفر ریاست جمهوری؛ سه صندوق شهرستانی استان کهگیلویه و بویر احمد تشکیل شود.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ در جلسه مشترك سید عبدالکریم رضوی اردکانی؛ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با اسلام خسروی؛ معاون فرماندار شهرستان ده دشت استان کهگیلویه و بویر احمد، بزرگ محمدی؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ده دشت، جعفر گوهرکانی؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویر احمد، علیرضا رستگار؛ نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق و امین محمدی؛ عضو هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویر احمد؛ امیری مدیر ترویج و کارشناس ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویر احمد؛ که درخصوص تشکیل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ده دشتدر محل فرمانداری استان کهگیلویه و بویراحمد در تاريخ روز چهارشنبه 15 دیماه امسال در محل فرمانداری استان کهگیلویه و بویر احمد برگزار شد؛ مقرر شد تا  در صورت تخصیص اعتبار مورد نیاز سه صندوق شهرستانی این استان تشکیل و ایجاد شود.

سید عبدالکریم رضوی اردکانی؛ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در این جلسهضمن تشریح اهداف، وظایف و ماموریت های شرکت مادر تخصصی، صندوقهای استانی، شهرستانی، تخصصی- محصولی و صندوقهای خرد زنان روستایی به بیان دیدگاهها، برنامه ها برای توسعه کمی و کیفی این صندوقها اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات کشاورزی نقدینگی است و محور کار صندوقها نیز توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است بنابراین دولت منابع مورد نیاز را برای تشکیل صندوقها تخصیص داده است که لازم است پیگیری شود.

در ادامه ابوالقاسم شمس؛ عضوء هیات مدیره شرکت مادر تخصصی گفت: تعامل باید با همه عوامل صورت گیرد و اساس ارائه خدمت بر پایه تکمیل و ایجاب خدمت باشد که در این زمینه آموزش و تجارب سایر صندوقها می تواند کمک حال  باشد.

وی افزود: نحوه خدمت به تناسب ظرفیت و مقتضیات به صورت نقدی، اعتباری و زنجیره ای می تواند انجام شود. 

 

اسلام خسروی؛ معاون فرماندار شهرستان ده دشت استان کهگیلویه و بویر احمد هم ضمن ارائه گزارش درباره بخش کشاورزی و وضعیت استان و شهرستان ده دشت گفت: هیچ کشور در حال توسعه و توسعه یافته ای بدون اتکا به بخش غیردولتی رشد نمی کند و دولت باید تصدی گری خودش را کم کند و نقش دولت باید یک نیروی محرکه باشد و دولت باید سرمایه خودش را برای رشد اقتصادی بیاورد .

در این جلسه جعفر گوهرکانی؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویر احمد به نقش صندوق در کمک و حمایت به زیرساختهای استان اشاره کرد و گفت: این استان قطب کشاورزی است و در سفر ریاست جمهوری به این استان تشکیل سه صندوق در استان و اختصاص 6 میلیارد تومان مصوب گردید و پیرو جلسه قبلی در شرکت
مادر تخصصی مقرر شد سه تفاهمنامه تشکیل صندوق های شهرستانی در استان کهگیلویه و بویراحمد منعقد گردد .

و در ادامه علیرضا رستگار؛ نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد، نیز به مجوز دولت درخصوص تاسیس سه صندوق در شهرستانهای گچساران، کهکیلویه و دنا و باشت براساس مصوبات سفر ریاست جمهوری از طریق رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین گردد، اشاره کرد.

 

در پایان این جلسه مقرر شد فرایند تشکیل صندوق ها در چارچوب طرح تأسیس و پس از تأمین سهم مشارکتی دولت توسط سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و مساعدت و پشتیبانی فرمانداران شهرستانها با هماهنگی و همکاری شرکت مادر تخصصی عملیاتی شود.

در جلسه مشترك دیگری نماینده مردم شهرستان بویر احمد و دنا در مجلس شورای اسلامی در تاريخ روز شنبه  16 دی ماه امسال در محل سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد مقرر شد در صورت تحقق سهم دولت؛ صندوق های بویراحمد و دنا تشکیل شود.

در این جلسه سید عبدالکریم رضوی اردکانی؛ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ضمن تشریح اهداف، وظایف صندوق ها اظهار داشت: صندوقها مانند سازمانها و نهادها و ... هستند که از دوران طفولیت آغاز کرده اند و با گذر زمان به مرحله بلوغ می رسند.

وی افزود: صندوق ها عملکردی مانند بانکها ندارند که با هدف تحصیل سود باشند و سود صندوقها اختصاص به سود ملت و سهامداران دارد.

رضوی اردکانی به امضاء تفاهمنامه ای با استاندار خبر داد و گفت: برای تشکیل صندوق های شهرستانی استانداران سرمایه را برای تشکیل صندوقهای غیردولتی باید اختصاص دهند. چنانچه ما هم اکنون برای تشکیل صندوق آمادگی لازم را داریم و در این خصوص سهم دولت و طرح تاسیس باید آماده شود و تا سهم دولت تامین نشود امکان تشکیل صندوق وجود ندارد.

در ادامه جلسه جعفر گوهرکانی؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویر احمد گفت: شهرستان دنا و بویراحمد استعداد و امکان تشکیل صندوق را دارد و در مرکز استان ساختمان هایی داریم که بتوانیم به فروش برسانیم و صندوق های شهرستانی را تشکیل دهیم.

در انتهای جلسه غلام محمد زارعی؛ نماینده مردم شهرستان بویر احمد و دنا در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در بخش کشاورزی باید هم راستا و هم فکر شویم تا از ظرفیتهای صندوق خوب استفاده کنیم و این استان و شهرستان از ظرفیتهای بالایی برخوردار می باشد که باید آنها را عملیاتی کرد و انشاا... شاهد تشکیل صندوق شهرستان بویر احمد و دنا باشیم.

در پایان جلسه مصوب شد تا کارگروه صندوق و با مدیریت راهنمایی جعفر گوهرکانی؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویر احمد تشکیل شود و همچنینبراساس مصوبات سفر هیات دولت به استان مقرر شد که سه صندوق ده دشت و گچساران و بویر احمد و دنا تشکیل گردد.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی