تأسیس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان کهگیلویه

مجمع عمومی مؤسس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان کهگیلویه در استانکهگیلویه و بویراحمد با حضور مدیران شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، مسئولان استانی و محلی و ... در روز سه شنبه 2 مهرماه 1398 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ جلسه مجمع عمومی مؤسس تشکیل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان کهگیلویه در استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور علیرضا اشرفی، عضو هیات مدیره و داریوش اعرابی، مدیر امور مجامع و نمایندگان شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، شهرام عسگری، رئیس هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد و جمعی از مسئولان استانی و محلی در روز سه شنبه 2 مهرماه 1398 در محل سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برگزار شد.

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان کهگیلویه با سرمایه حدود 15میلیارد ریال با مشارکت 121 سهامدار که شامل اشخاص حقیقی، تشکل‌ها و اشخاص مستقل بودند، تشکیل شد.

گفتنی است، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان کهگیلویه یک‌صد و چهل و پنجمین صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در کشور و هفتاد و  پنجمین صندوق شهرستانی و نخستین صندوق شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی در استان کهگیلویه و بویراحمد است.

در مجمع عمومی مؤسس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان کهگیلویه اعضای هیات مدیره و بازرسان نیز انتخاب شدند همچنین اساسنامه و آیین‌نامه‌های داخلی به تصویب رسید.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی