برگزاری دوازدهمین جلسه کارگروه استانی رشد و توسعه صندوق‌های استان خوزستان

دوازدهمین جلسه کارگروه استانی رشد و توسعه صندوق‌های شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی با حضور مدیران عامل و نمایندگان دولت در صندوق‌های شهرستانی دزفول، بهبهان، آبادان و شوش در روز دوم مهرماه 1398 در دفتر صندوق استان خوزستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛دوازدهمین جلسه کارگروه استانی رشد و توسعه صندوق‌های شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی با حضور ابوالقاسم شمس، عضو هیئت‌مدیره و شهریار رستمی، مدیر توسعه سرمایه‌گذاری و تسهیلات شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، علیرضا دارابی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان و دبیر کارگروه، مدیران عامل و نمایندگان دولت در صندوق‌های شهرستانی دزفول، بهبهان، آبادان و شوش در روز دوم مهرماه 1398 در دفتر صندوق استان خوزستان برگزار شد.

ابوالقاسم شمس، عضو هیئت‌مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به ظرفیت قانونی ایجادشده در صندوق‌ها و سرمایه اجتماعی آن‌ها اشاره کرد و گفت: باید به آموزش در صندوق‌ها، تشکیل شرکت خدمات کشاورزی در صورت صلاحدید، معافیت ارزش‌افزوده در سطح ملی در صندوق‌ها پرداخته شود.

وی بر استمرار اجرای زنجیره‌های تولید تأکید کرد و افزود: نقطه مثبت فعالیت‌های صندوق‌ها، اجرای زنجیره‌های تولید است.

وی همچنین از خروج صندوق‌ها را از لیست واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی را خبر داد و گفت: برخی مسائل در این راستا طی شده است.

علیرضا دارابی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان گزارش جامعی از عملکرد صندوق‌های استان، برخی زنجیره‌های موفق جدید اجراشده یا در حال اجرا و استمرار و تکمیل زنجیره‌های تولید و برخی فعالیت‌های اثربخش ارائه داد.

در ادامه شهریار رستمی، مدیر توسعه سرمایه‌گذاری و تسهیلات شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، به تبیین موضوع زنجیره تولید و زنجیره ارزش و تعریف دقیق و علمی از آن پرداخت و گفت: مدل فعلی ارتباط صندوق‌های خوزستان به‌عنوان یک مدل موفق و کارآمد است و پیشنهاد می‌کنم که در بین صندوق‌های کشور ترویج داده شود.

وی به نقش صندوق‌های شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی به‌عنوان بازوی اجرایی و نظارتی صندوق استان و همکاری متقابل در این زمینه اشاره کرد.

در پایان درباره حضور بیشتر صندوق استان در جلسات هیئت‌مدیره شهرستان‌ها، صدور محصولات گواهی‌شده توسط وزارت جهاد کشاورزی، استفاده از ظرفیت صندوق‌های شهرستانی در نظارت و پیگیری مسائل استان و تصمیم‌گیری در خصوص تشکیل شرکت خدمات کشاورزی اتخاذ شد.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی