رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی در استان فارس:

صندوق های غیردولتی شرایط استقرار زنجیره های تولید در بخش کشاورزی را فراهم کرده اند

رو تیتر رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی در استان فارس:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در جلسه مشترک با حسابرسان دیوان محاسبات کشور در استان فارس گفت: صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به عنوان زیر ساخت توسعه ای غیر دولتی، شرایط استقرار زنجیره های تولید در بخش کشاورزی را فرهنگ سازی و فراهم نموده اند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی؛ سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در جلسه ای که پس از بازدید سعید شتابی، حسابرس کل دیوان محسابات کشور و رضا نوری، حسابرس ستاد وزارت جهاد کشاورزی، محمد باقر قمی، سرپرست گروه حسابرسی دیوان محاسبات شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و محمدمهدي قاسمي، رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان فارس از فعالیت های صندوق های حمایت از تو سعه بخش کشاورزی استان فارس در دفتر صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان فارس روز پنجشنبه دوم ابان ماه 1398 برگزار شد، افزود: این صندوق ها می توانند در تکمیل زنجیره ارزش در بخش کشاورزی نقش های بسیار موثری را ایفا کنند.

در این جلسه مدیران عامل صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان های کوار و  نی ریز و صندوق های حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان های مرودشت و شیراز هم حضور داشتند که گزارشی از فعالیت های صندوق های خود ارائه کردند و در ادامه به سوالات مطرح شده پاسخ داده شد.

سعید شتابی، حسابرس کل دیوان محسابات کشور در پایان جلسه ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت های انجام شده در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان فارس، استمرار این فعالیت ها را خواستار شد.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی