برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با « مهارت های زندگی » برای کارکنان شرکت مادر ‏تخصصی ‏

کارگاه آموزشی آشنایی با «مهارت های زندگی » ویژه مدیران و کارکنان شاغل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی روز سه شنبه 29 بهمن ماه 1398 برپا شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادرتخصصی؛ کارگاه آموزشی آشنایی با « مهارت های زندگی » با استادی دکتر هادی هاشمی رزینی دکتری روان شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، ویژه مدیران و کارکنان شاغل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر در محل سالن جلسات شرکت مادر تخصصی روز سه شنبه 29 بهمن ماه 1398 برپا شد.

این دوره آموزشی به همت مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی و به صورت پرسش و پاسخ در انتها برگزار شد و به صورت ویدئو کنفرانس برای برخی از صندوق های حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی پخش شد. 

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی