رئیس هیات مدیره شرکت مادرتخصصی:

سند طرح تاسیس و برنامه جامع ارائه خدمت صندوق مرکزی مورد بازنگری قرار می گیرد

رو تیتر رئیس هیات مدیره شرکت مادرتخصصی:

جلسه رئیس هیات مدیره شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی و نماینده شرکت مادر تخصصی و مدیرعامل صندوق حمایت از  توسعه بخش کشاورزی این استان، از طریق ویدئو کنفرانس در روز دوشنبه 15 اردیبهشت ماه 1399 در ساعت 9 صبح در برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ در این جلسه سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، عوض علیزاده مقدم، قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره و مدیران شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با مجید آنجفی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی و حمیدرضا کتانفروش، نماینده شرکت مادر تخصصی و محمدرضا خالقي، مدیرعامل صندوق حمایت از  توسعه بخش کشاورزی این استان دیدار و گفت و گو کردند.

سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت: سند طرح تاسیس صندوق غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان مرکزی با رویکرد تدوین برنامه جامع و به کارگیری الگوهای ارائه خدمت و تخصیص بهینه منابع در راستای اجرای سیاستهای وزارت متبوع مورد بازنگری قرار می گیرد.

مجید آنجفی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی هم در این جلسه گفت: هماهنگی ها و وحدت نظر لازم با دستگاههای اجرایی ذیربط در این استان برای تقویت افزایش سرمایه صندوقهای غیردولتی با به کارگیری ظرفیت های قانونی برای توسعه فعالیت های اثر بخش  فراهم می باشد.

حمیدرضا کتانفروش، نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان مرکزی گزارشی از وضعیت فعالیت صندوق از اردیبهشت ماه 1397 تاکنون ارائه کرد و گفت: هفت محور ابلاغ شده شرکت مادر تخصصی در صندوق تهمیدات لازم برای اجرایی شدن آن اتخاذ می شود، میزان افزایش سرمایه، جدول مقایسه ای تسهیلات اعطا شده و اثربخشی آنها، تهدیدهای موجود و معرفی صندوق به سازمان ها و بخش خصوصی بخشی از این گزارش بودند.

وی درباره فعالیت های زیربنایی و کمیته فنی تسهیلات نیز مطالبی را بیان کرد و گفت: حدود 300 درخواست در این کمیته بررسی و 241 تسهیلات تایید و پرداخت شد.

کتانفروش از راه اندازی روابط عمومی و سازماندهی تبلیغات خبر داد و گفت: در این راستا نشست با سهام داران انجام شد و در دو نمایشگاه استان شرکت و چهار دوره سیمنار آموزشی برگزار کردیم که فیلم و عکس و مستند سازی آن انجام شد و برای رسانه ها و شرکت مادرتخصصی ارسال شد.

وی افزود: بازدید از تجربیات سایر سهام داران صندوق ها در دیگر استان ها و تشکیل کمیته معوقات، توسعه نیروی انسانی  و نظارت براساس برون سپاری از دیگر فعالیت های صندوق بوده است.

نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان مرکزی درباره دستاوردهای این صندوق هم گفت: افزایش سرمایه و تعداد سهام داران، خروج از خصوصی سازی، انجام طرح بازنگری 1500 میلیارد ریالی تفاهم نامه با بانک ها در حوزه تسهیلات ارزان قیمت، برگزاری موفق مجامع و تقویت تمامی زیربخشی از دستاوردهای این صندوق ها برشمرد.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی