دیدار مدیرعامل جدید شرکت مادر تخصصی با همکاران

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی امروز 12 خردادماه 1399 با همکاران مدیریت های تخصصی شرکت دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ دکتر جانعلی بهزاد نسب، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی امروز 12 خردادماه 1399 با توجه به شرایط کرونایی با حضور در محل کارشان با آنان دیدار و گفت و گو کرد.

رئیس هیات مدیره به همراه اعضای هیات مدیره در جریان بازدید و دیدار نزدیک با همکاران شرکت مادر تخصصی با رئیس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد و پنج صندوق شهرستانی این استان که به صورت ویدئو کنفرانس با مدیریت های تخصصی در حال اجرا بود، به گفت و گوئی کوتاه پرداخت.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی