رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی:

اجرای طرح آبیاری دشت سیستان زمینه بسیار مناسبی را برای رشد و توسعه یافتگی این منطقه فراهم می کند

رو تیتر رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در دیدار با  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان و مدیرعامل صندوق این استان گفت: : با توجه به اجرای پروژه آبیاری در دشت سیستان توسط وزارت جهاد کشاورزی، ظرفیت های خوبی در زیربخش های کشاورزی در آن منطقه فراهم شده است و ظرفیت و جایگاه مناسبی برای رشد و توسعه یافتگی آن استان است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی؛ جانعلی بهزاد نسب، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی امروز 21 تیرماه 1399 در دیدار با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان و مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی این استان اعلام کرد: با توجه به اجرای پروژه آبیاری در دشت سیستان و تشکیل صندوق منطقه ای حمایت از توسعه بخش کشاورزی دشت سیستان و صندوق شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی چابهار با مشارکت تشکل ها و تولیدکنندگان فرصت ویژه ای را برای رشد و تعالی این استان ایجاد می کند.  

بهزاد نسب به هنگام ارائه حکم انتصاب محمد علی نیکبخت، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان به عنوان نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سیستان و بلوچستان افزود: امیدوارم با        بهره مندی از تجارب موفق و سوابق مدیریتی ایشان و با استفاده از توانمندی های صندوق حمايت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی و بهره گیری از تشکل ها و سرمایه های مالی و اجتماعی در بستر صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی آن استان، الگوها و برنامه های مناسبی در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی آن استان تدوین و عملیاتی شود.

وی تصریح کرد: با تقویت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سیستان و بلوچستان و تشکیل صندوق منطقه ای دشت سیستان و صندوق شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی چابهار، تحقق توسعه یافتگی در آن استان با استفاده از ظرفیت های کشاورزی و بهره برداران این بخش به صورت مطلوبی میسر شود و با اتخاذ الگوهای مناسب و ایجاد تعاملات کارشناسی و هدایت تشکل های بخش کشاورزی، برنامه ریزی و طراحی در استقرار زنجیره ارزش و اجرای کشاورزی قراردادی مبتنی بر دانش صورت پذیرد و زمینه های مناسبی در رسیدن به توسعه پایدار  بخش کشاورزی فراهم شود.

محمد علی نیکبخت، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان و نماینده شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی این استان در این دیدار گفت: به اعتقاد اینجانب، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با توجه به ظرفیت های قانونی، حقوقی و تخصصی مسیرهایی مناسب برای تحقق اهداف حاکمیت در جریان توسعه پایدار و تامین امنیت غذایی کشور هستند که با بازنگری فرایندهای به کارگرفته شده و اصلاح آنها مشارکت تشکل ها و تولیدکنندگان در بستر صندوق ها را به صورت مطلوب امکان پذیر می کند.

گفتنی است؛ در این جلسه که تمامی اعضای هیات مدیره شرکت مادر تخصصی حضور داشتند و نقطه نظراتی درباره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سیستان و بلوچستان ارائه کردند، گزارش اجمالی نیز از عملکرد توسط غلامرضا حاجی نژاد بمرود، مدیرعامل این صندوق بیان شد.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی