تقدیر از شرکت مادر در نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی

در نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران که با هدف توسعه بخش کشاورزی کشور در روزهای 15 و 16 اردیبهشت ماه جاری در هتل المپیک تهران برگزار شد، از شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تقدیر شد. 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی، در نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران که با هدف توسعه بخش کشاورزی کشور و با حضور گسترده مسئولان بخش دولتی، خصوصی، اعضای هیات علمی، استادان و دانشجویان اقتصاد کشاورزی سراسر کشور و حضور فعال شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی روزهای 15 و 16 اردیبهشت ماه جاری در هتل المپیک تهران برگزار شد، از این صندوق به عنوان یکی از حامیان اصلی این کنفرانس تقدیر شد. 

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی