برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی شیراز

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی شهرستان شیراز  کوثر با حضور 100 درصد سهامداران ساعت 9 صبح روز یکشنبه 27 دی ماه امسال  در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز برگزار شد. 

 به گزارش روابط عمومي و اموربین الملل شرکت مادرتخصصی؛ مجمع عمومی عادی سالانه شرکت صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی شهرستان شیراز  کوثر، با حضور هوشنگ محمدی نماینده شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، هیات مدیره ، مدیرعامل و با حضور 100 درصد سهامداران ساعت 9 صبح روز یکشنبه 27 دی ماه امسال  در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز شهرستان شیراز برگزار شد. 

سپس جلسه مجمع با موضوع بررسی و تصویب صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 94/06/31 برپا و انتخاب بازرسین قانونی ، حسابرس و روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت مورد تصویب قرار گرفت. 

 

در ادامه مجمع عمومی فوق العاده با دستور جلسه بررسی و تصویب افزایش سرمایه و افزودن یک بند به ماده 7 اساسنامه در خصوص حدود وظایف، اختیارات و فعالیتهای صندوق برگزار گردید .

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی