رشد 145 درصدی سرمایه صندوق آرادان از ابتدای تاسیس تاکنون

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آرادان گفت: این صندوق هم اکنون با رشد 19 درصدی تعداد سهام داران و رشد 145درصدی سرمایه از ابتدای تاسیس در سال 92 تاکنون روبرو شده است.

 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ محمد سنایی؛ مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آرادان گفت: فعالیت خود را در روز 26 فروردین ماه 1392 با تعداد 366 بهره بردار و سرمایه 12 میلیارد ریال آغاز کرده و تا امروز با رشد 19 درصدی تعداد  سهام داران روبرو شده است.

وی افزود: تعداد بهره برداران هم اکنون به 435 نفر و مبلغ سرمایه نیز با رشد 145درصد به 29 میلیارد و 466 میلیون و 845 هزار ریال رسیده است.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آرادان تصریح کرد: این صندوق تا به امروز تعداد 26 فقره تسهیلات ضروری جمعأ به مبلغ چهار میلیارد و 543 میلیون و 268 هزار ریال و 700 فقره تسهیلات قرض الحسنه جمعأ به مبلغ 74 میلیارد و 629 میلیون و74 هزار ریال پرداخت کرده است. 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی