احداث سردخانه 2 تنی با همکاری صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی آبادان

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آبادان گفت: یکی از سهام داران  این صندوق سردخانه دو تنی را در شهرستان آبادان برای نگهداری از محصولات کشاورزی احداث کرد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛امیر درویشی؛ مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آبادان افزود: یکی از سهام داران این صندوق سردخانه دو تنی را در شهرستان آبادان با همکاری صندوق برای نگهداری از محصولات کشاورزی احداث کرد تا در موعد مناسب و با قیمت واقعی محصول را به بازار عرضه کند.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه قیمت خرما و همچنین سایر محصولات کشاورزی در فصل برداشت پایین می باشد و واسطه‌ها محصول تولید شده را با قیمت کمتر از ارزش واقعی بازار از کشاورزان خریداری می کنند، یکی از سهامداران با همکاری و راهنمایی این صندوق سردخانه ای با ظرفیت 2 تن برای نگهداری محصولات کشاورزی احداث کرد. 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی