رونمایی ازسایت گروه سبزسلامت مرودشت به مناسب روز جهانی زن روستایی

صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی شهرستان مرودشت به مناسبت روز جهانی زن روستایی در مراسمی با حضور مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور زنان و مدیرکل دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد كشاورزي از سایت گروه سبز سلامت مرودشت که با هدف معرفی، فروش و عرضه تولیدات سهامداران صندوق طراحی شده رونمایی کرد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی شهرستان مرودشت به مناسبت ۱۷اکتبر (۲۳مهرماه) روز جهانی زن روستایی در مراسمی با حضور فروغ السادات بنی هاشم، مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور زنان و مدیرکل دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد كشاورزي مهندس مکاری، رییس گروه تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس، محمدمهدي قاسمی، رییس،  خالقی پور، مدیر بودجه و ابراهیمی مدیر ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، غلامرضا مقصودی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان فارس، رامین جمشیدی، مدیر صندوق کارآفرینی امید مرودشت، رییس انجمن صنفی کشاورزی و جمعی از مسئولان و کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی از سایت گروه سبز سلامت مرودشت که باهدف معرفی، فروش و عرضه تولیدات سهامداران صندوق طراحی شده  در روز چهارشنبه 25 مهرماه 1397 رونمایی کرد.

همچنین پس از رونمایی از روند اجرای طرح خشک کردن گیاهان دارویی توسط سهامداران صندوق مرودشت بازدید شد و در حاشیه مراسم از نمایشگاه عرضه بخشی از تولیدات سهامداران صندوق بازدید به عمل آمد.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی