برگزاری مجمع عمومی عادی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان با حضور اکثریت سهامداران

نوشته شده در شنبه, 03 اسفند 1398 11:32

جلسه مجمع عمومي عادی صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزي استان اصفهان با حضور  نماینده شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، هیات مدیره  و مدیرعامل  و حضور اکثریت اعضا  در تاریخ 28 بهمن 98 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛جلسه مجمع عمومي عادی صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزي استان اصفهان با حضور علیرضا  اشرفی،  عضو هیات مدیره و نماینده شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، هیات مدیره  و مدیرعامل و حضور اکثریت اعضا در محل تالار سنبله  اصفهان در تاریخ 28 بهمن 98 ساعت 9:30 صبح  برگزار شد.

پس از تعیین هیئت رئیسه و رسمیت یافتن جلسه  هیئت رئیسه مجمع  تشکیل ابتدا سيدمحمدباقرفاطمي؛ مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزي استان اصفهان گزارشی از فعالیتهای هیئت مدیره  و صندوق را به صورت مشروح طی پاور پوینتی ارائه شد.

 

سپس جلسه مجمع عمومی عادی با دستور بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به 30 اذرماه 1398، ارائه گزارش بازرس، حسابرس و هیئت مدیره، انتخاب بازرسین، حسابرس و انتخاب روزنامه رسمی ادامه یافت.

در پایان ضمن تصویب صورتهای مالی و انتخاب بازرسان و حسابرس روزنامه نسل فردا به عنوان روزنامه رسمی برای آگهی های صندوق در سال مالی 99-98  انتخاب شد.