افزایش 246 میلیارد ریالی سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان در سال 98

نوشته شده در چهارشنبه, 04 دی 1398 14:29

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان، طی دو مرحله افزایش سرمایه در سال 98  با رشد 148 درصدی نسبت به پایان سال 97 به مبلغ 412 میلیارد ریال افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی؛ حمید نصری، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان بیان داشت:سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان از مبلغ 166 میلیارد ریال با تعداد 287 سهامدار  در سال 97 به مبلغ 412 میلیارد ریال با تعداد 298 سهامدار در سال 98 افزایش یافت.

وی افزود:در طول برنامه پنجساله ششم توسعه، سرمایه صندوق به بالای 1200 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.