نمایش مستند زنجیره ارزش توت فرنگی در شبکه استانی کردستان

مستند «زنجیره ارزش توت فرنگی» ساخته صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کردستان در شبکه سیمای این استان به نمایش درآمد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی؛ در راستای مستند سازی فعالیت های روابط عمومی و اطلاع رسانی و فعالیت های اثربخش صندوق های غیردولتی، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کردستان مستند «زنجیره ارزش توت فرنگی» را تهیه کرد که روز پنجشنبه 8 اسفندماه 1398 در شبکه استانی سیمای استان کردستان پخش شد.

گفتنی است؛ مستند «زنجیره ارزش توت فرنگی» ساعت 20 و 20 دقیقه در راستای معرفی فعالیت سهام داران صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کردستان به نمایش درآمد. 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی