انتصاب نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق شهرستان نهبندان

نماینده جدید شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان نهبندان انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی از سوی سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، محمد مالکی، نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان نهبندان، منصوب شد.

در حکم وی آمده است، با عنايت به پيشنهاد رئیس سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان جنوبی طي نامه و با استناد به ماده 110 لايحه اصلاحي قانون تجارت، محمد مالکی، را به عنوان نماينده اين شركت در هيئت مديره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان نهبندان منصوب مي‌نمايم.

رعايت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات مربوطه مورد تأکید است و همچنين انتظار دارد انجام تعاملات مستمر با تشكل‌ها، تعاوني‌ها و بهره‌برداران حقیقی بخش كشاورزي و حفظ ارتباط برای اجرایی نمودن اهداف، سياست ها و برنامه هاي شركت مادر تخصصي و ریاست سازمان جهاد كشاورزي استان در جهت افزايش توانايي ها و رسيدن صندوق به جايگاه شايسته در توسعه بخش كشاورزي آن شهرستان در سرلوحه برنامه کاری جنابعالی قرار گیرد.

توفيق روز افزون براي جنابعالي و اعضاي هيأت مديره صندوق از خداوند متعال مسئلت مي‌نمايم.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی